Vi som jobber i psykolog- og rådgivningstjenesten pr. juni 2003 er: