Legg ved dokumentasjon på at du har fullført videregående skole.  Og du må dokumentere at du har søkt opptak ved en høgskole i Oslo eller Akershus.