- Vi er meget glade for at reisestipendet opprettholdes. Reisestipendet sikrer at studenter fra hele landet kan ta den utdanningen de ønsker uten at de taper økonomisk på studievalget, sier Johannes Fjose Berg, leder for Studentenes Landsforbund (StL).