Interessen for å bo i Oslo er enorm blant norsk ungdom i hele landet

Er det for mange studenter i Oslo?

Billige utleieboliger for ungdom løser ikke problemet med boligmangel i Oslo, skriver professor Ottar Brox, samfunnforsker og forfatter. Han foreslår å flytte en rekke studieplasser ut av hovedstaden. Det er ingen menneskerett å studere i hjembyen, påpeker han.

Se hva Aftenposten skriver om saken!

OAS jobber for å få bygd flere studentboliger. Vi har kjøpt flere sentrale tomter som vi håper å få bygd ut så snart som mulig.
Denne artikkelen er hentet fra www.oas.no
Adressen til artikkelen er http://www.oas.no/index.asp?id=728