- Å fjerne reisestipendet er dårlig utdanningspolitikk som grenser til diskriminering etter min mening. Lik rett til utdanning innebærer at man skal kunne ta seg en utdannelse uavhengig av sosial bakgrunn eller geografisk tilknytning, understreker Andersen Brendås.