Gruppen blir ledet av sosialrådgiver ved OAS og studentprest ved HiO. Ei sorggruppe består av 5-8 studenter, møtes ca 7 ganger utover høsten, annenhver tirsdag.