Juss-Buss kombinerer hovedoppgaver innenfor praktisk rettshjelp og rettspolitikk. Juss-Buss yter gratis rettshjelp. De er delt inn i fire spesialiserte grupper, men tar også saker utenfor særområdene. Juss Buss er også behjelpelige med å søke om fri rettshjelp ovenfor Fylkesmannen.