Widerøes ungdomspriser gjelder for deg som er under 26 år, for deg som er student og ikke fylt 32 år.

Les mer om tilbudet her!