Dette skaper gode reisevaner og vil legge grunnlag for framtidig vekst i kollektivtransporten, sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at Oslo Sporveier AS i morgen vil lansere en ordning med skole- og studentrabatt på månedskort for Oslo, med virkning fra 19. august i år. Skole- og studentrabatten i Oslo er statlig finansiert med ca 19 millioner kroner, og den er en del av en landsomfattende ordning som nå innføres i alle landets fylker. Ordningen betyr at skoleelever og studenter får 40 prosent rabatt i forhold til den aktuelle periodekortprisen for voksne. Ordningen gjelder skoleelever og studenter inntil fylte 30 år. Det er totalt bevilget 44 millioner kroner til ordningen på årets statsbudsjett.