I Oslo og Akershus er det et stadig økende antall studenter som ønsker å bo sentralt i forhold til studiested og sentrum. Høsten 2003 samlokaliseres Høgskolen i Akershus ved Kjeller utenfor Lillestrøm, og allerede nå har mange av høgskolens studenter flyttet inn i nytt studenthus i Åråssvingen 11. Studenthuset er sentralt plassert ved Åråsen stadion. Innflyttingen startet 5. august.