Erfaringsmessig blir det kamp om boligene på høsten. Det er alltid stor pågang både hos samskipnaden og på det private markedet.