Husk dine studentrettigheter som OAS gir gjennom legerefusjonsordningen og helsefondet. Vi gir støtte til utgiftene du har, både ordinær legebehandling og deler av behandling hos spesialist. For mer info se sidene for legerefusjon og helsefond.