Søknadsfrist for studenter med studieansiennitet:
Søknadsfristen for opptak i barnehagene er den 30. april for studenter med studieansiennitet. Som studieansiennitet regnes de antall semestre du har studert ved din nåværende utdanning. Søkere med status som enslig forsørger får ett års forbedret studieansiennitet.

Søknadsfrist for nye studenter:
Det blir satt av en egen kvote med plasser til 1. årsstudenter som starter sin utdanning høsten 2002. 1. årsstudenter må sende inn søknad on barnehageplass så fort de har fått bekreftelse fra samordna opptak om studieplass i slutten av juli. Disse plassene vil bli tildelt i begynnelsen av august. 1. årsstudenter vil bli prioritert frem til 30. september.

Alle søkere må huske å legge ved bekreftelse på studieplass med dato for oppstart av studiet. Enslige forsørgere må legge ved bekreftelse fra trygdekontoret på dette.