Eva Raaberg fra universitets og høgskoleavdelingen i Utdannings- og Forskningsdepartementet hadde det ærefulle oppdrag å åpne studenthuset. Som mange andre av dagens talere, understreket hun hvor viktig studentboliger er for et godt lærings- og studiemiljø. Hun håpet på departementets vegne, at Carl Berner studenthus skal bidra til studentenes trivsel og motivasjon.