Du kan få bolig før du har fått opptaksbrev!
I år vil vi tildele boliger før du har mottatt opptaksbrev fra høgskolen. Du må imidlertid legge ved dokumentasjon på at du har fullført videregående skole. Og du må dokumentere at du har søkt opptak ved en høgskole i Oslo eller Akershus.