Mer informasjon og bestillingsskjema for abonnement vil du få når du flytter inn i den nye studentboligen.