Vi merket at våre studenter ikke var så "sultne" på informasjon som ved semesterstart-høst, men vi delte ut til de som ønsket å holde seg orientert.