Slike plager kan oppstå fordi vi får for lite lys om vinteren. På mørke vinterdager, spesielt når man er mye innendørs, mottar ikke øynene nok lys til å sette igang oppvåkningsprosessen.