Vi bygger nå studentboliger for 314 studenter på Åråsen, Lillestrøm. I Akershus, har vi per i dag 0% dekning. Da vi ikke fikk statsstøtte ved ordinær tildeling i høst, har vi måttet se oss om etter leietakere på det private markedet. Vi har ikke mulighet til å leie ut boliger til studentpriser uten statsstøtte.