Saken er den at OAS var en av de som hadde størst behov for midler til studentboliger. Høgskolestudentene i Oslo og Akershus har et av landets dårligste botilbud. Vi dekker kun 6,9% av studentmassen.