Her er spørsmålet Heikki Holmås (SV) stiller til utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet: