Om politikk - dagen etter valget

POLITISKE SYSTEMER:
Kan de politiske systemene forklares slik?

SOSIALISME:
Du har to kuer, og gir den ene bort til din nabo.

KOMMUNISME:
Du har to kuer, regjeringen tar begge og gir deg melk.

NAZISME:
Du har to kuer, regjeringen tar begge og skyter deg.

BYRÅKRATI:
Du har to kuer, regjeringen tar begge, skyter den ene, melker den andre og heller ut melken.

KAPITALISME:
Du har to kuer, selger den ene og kjøper en okse.

Denne artikkelen er hentet fra www.oas.no
Adressen til artikkelen er http://www.oas.no/index.asp?id=478