Medisinsk nødhjelp
Når liv og helse står på spill, ring 113
Brudd og større sårskader
Ved større sårskader eller mistanke om brudd, møt opp på Legevakten i Storgata 40 (døgnåpent).