Oppsigelsestid er 1 – en – måned fra den første dato i den påfølgende måned. Gyldig oppsigelse må være skriftlig. I melding om oppsigelse skal det oppgis ny adresse, samt kontonummer for tilbakebetaling av depositum.