Leiekontraktene løper som regel til 31.7 hvert år. Leietaker kan søke om forlengelse av leiekontrakten dersom studiet ikke er avsluttet. Slik søknad må være OAS i hende minimum en måned før kontraktens utløp. Ved kontraktsutløp 31.7 må kontrakten forlenges før 1.6.