Sentralbord tlf. 22 93 35 00
Postadresse: OAS, Postboks 5283 Majorstuen
0303 Oslo
Besøksadresse: Welhavens gate 9, 0350 Oslo