1. Åpningstid Familiebarnehagenes åpningstid er kl. 7.45 til kl. 16.15. Barnehagene på Bislet åpner henholdsvis kl. 7.15 og 7.45 og stenger kl. 16.45 og 17.00.