Du er velkommen til å ta kontakt med Sunniva Harmens ved Høgskolen i Akershus (HiAk) når behovet er der.