Denne gruppen passer for studenter som vil utvikle større egenverdi, selvtillit, sosial trygghet, evne til å sette grenser osv. Den passer også for studenter som har problemer med angst, tristhet, konsentrasjonsproblemer osv.