NYHETER

OAS boligsituasjon ble tatt opp i Stortingets spørretime

Skaff hybel NÅ!
Litt om Øya- og Quartfestivalen i sommer ..
Ny Studentrabatt ...nok en gang
Lyst til dra til sjøen?
- Det er lenge til jeg får god råd!
Studentrabatt reduseres
Sommertilbud fra Universitetsidretten!
Ekstra spenn til ferien?
Billigere togbilletter for studenter!
Leke, leke
Eksamen, ikke bare eksamen ...
Velkommen til Åråssvingen!
Siste sjans til ubegrenset opptjening
Ut og søke jobb snart?
Våryr ..
Studentene får billigere tog- og bussreise
Kast bøkene ...
Søknadsfrist barnehagene for studenter med studieansiennitet!
Samarbeid for fremtiden
Aksjonerer for studentboliger
Åråssvingen 11, Lillestrøm
Angst og press? - Ja, gjett
Bill.mrk. ”Student i Oslo”
Gode tips
NYT våren!
Lesetips
Jobbtips
Sparetips
Aktiviteter i og rundt Oslo
Kom i eksamensform!
Høgskolestudentene i Oslo prioriteres bort av Storting og regjering!
Innflyttingen er i gang på Carl Berner
Fortær pensum til fjells!
Fem på gata - Internett på hybelen?
Norges raskeste bredbåndsnett til Norges laveste månedspris!
Urban studentbolig snart innflytningsklar!
Har du husket semesteravgiften?
Åpen dør hver dag fra 12 – 14!
Arcimboldo - et verdig alternativ til gråværet !
Femme Taxi får deg trygt hjem!
OBS! OBS!
Boller og andre varme nyheter!
Urban bolig med utsikt over byen og verden på nett!
Lær å ta ordet!
KURS - TRENING - NYE STUDENTBOLIGER mm!
26 mill. ekstra til studentboliger!
En ”lysere” hverdag ..!
Syke studenter får penger
Kaffe i mange varianter hos kafé Eva
OAS boligsituasjon ble tatt opp i Stortingets spørretime
- Per, du lyver! skriver Student.no i dag.
OAS studentboliger opp i Stortingets spørretime
Studentene sviktes av Bondevik-regjeringen
Jobbtørke for studenter etter USA-terroren
Nytt studenthus snart klar for innflytting!
Mange lærere kan ikke norsk!
Dagens budsjettforslag - En tusenlapp ekstra per måned
Noen få ledige hybler fra 1. november
Vant hyttetur
La menn være menn - sier KUF ..
Nordmarka venter!
Pasta - pasta
Om politikk - dagen etter valget
OAS sender brev til stortingspolitikerne
Regjeringen prioriterer bort høgskolestudentene i Oslo
Ny avtale med S.A.T.S. - Tren også på S.A.T.S. Spektrum!
Antikk på hybelen?
Hva er en studentsamskipnad??
OAS reduserer barnehageprisene
Kan OAS leve opp til studentens boligkrav?
Studentene trekker til Oslo igjen
Skal du i gang med studier og mangler et sted å bo?- Se her!

Stortingsrepresentant Heikki Holmås (SV)tok opp OAS boligsituasjon i Stortinget denne uken. I tillegg satte han fokus på at det burde bli laget en langsiktig plan for boligtildelinger.

Saken er den at OAS var en av de som hadde størst behov for midler til studentboliger. Høgskolestudentene i Oslo og Akershus har et av landets dårligste botilbud. Vi dekker kun 6,9% av studentmassen.

Departementets kriterier for å få disse midlene er dekningsgrad, antall utenlandsstudenter, tilflyttede studenter og utviklingen i studentmassen.

OAS hadde startet to boligprosjekter før tildelingen, ett i Oslo og ett i Akershus.

Statsråd Kristin Clemet sier i onsdagens spørretime at det er grunn til å legge vekt på den manglende forutsigbarhet ved hvert års boligtildeling. Clemet sier videre at hun vil ta med seg de rådene hun fikk av Holmås, og vil se på dette systemet for å gjøre det enklest mulig, og mest mulig forutsigbart.

Prosjektet i Oslo ble stoppet da det ble klart at vi ikke fikk midlene. Dette prosjektet stod klart for byggearbeider. Denne eiendommen leies nå ut til enreprenører som benytter den til pendlerboliger.

Prosjektet i Akershus startet vi i sommer. På Åråsen, Lillestrøm bygger vi 314 hybelenheter. Dette prosjektet kunne vi ikke stoppe, da gravarbeidene allerede var i gang. Disse hyblene blir de eneste botilbudene til våre Akershusstudenter. Uten statstøtte har vi ingen økonomisk mulighet til å leie ut til studentpriser. Hyblene må leies ut til markedspris.

I Oslo vil dekningsgraden falle mot 5%. Vi leier en del av boligmassen med korte leiekontrakter.

Situasjonen for høgskolestudentene i Akershus vil i hvert fall ikke bli bedre. I dag finnes det noen få studentboliger som forsvinner når høgskolen flytter til Lillestrøm. Dekningsgraden for studentboliger til Høgskolen i Akershus blir da 0%.

Statsråd Kristin Clemet sier at de store byene, og særlig Osloregionen har blitt prioritert ved fordelingene av tilsagn de senere år. Det vil antakelig være nødvendig å fortsette denne linjen i noe tid fremover.

OAS har de siste tre årene tilsammen fått en tildeling som tilsvarer bygging av 78 hybelenheter.

Vi har for en tid tilbake bedt om møter med Utdannings- og forskningsdepartementet, samt Kirke- utdannings- og forsknings-komitéen. Vi venter spent på svar!

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet fikk spørsmålene. Les spørsmål og svar her.


26-11-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk