NYHETER

OAS sender brev til stortingspolitikerne

Juss-Buss - Gratis juridisk rådgivning
Sengene våre er gode å sove i også...
Robinson for de små!
Studentrabatt - nå også i Akershus!
kafé collage
Widerøes ungdomsbillett
Åpent Hus hos Friskis & Svettis!
Betal semesteravgiften nå !
40% rabatt på kollektivreiser i Oslo fra 19. august!
Urbane boliger for moderne mennesker
Studentbolig i Oslo eller omegn? Søk nå!
Velkommen til Oslo og Akershus!
Gi deg selv et forsprang - søk bolig nå!
Ny Studentrabatt ...nok en gang
Lyst til dra til sjøen?
- Det er lenge til jeg får god råd!
Studentrabatt reduseres
Sommertilbud fra Universitetsidretten!
Ekstra spenn til ferien?
Billigere togbilletter for studenter!
Leke, leke
Eksamen, ikke bare eksamen ...
Velkommen til Åråssvingen!
Siste sjans til ubegrenset opptjening
Ut og søke jobb snart?
Våryr ..
Studentene får billigere tog- og bussreise
Kast bøkene ...
Søknadsfrist barnehagene for studenter med studieansiennitet!
Samarbeid for fremtiden
Aksjonerer for studentboliger
Åråssvingen 11
Angst og press? - Ja, gjett
Bill.mrk. ”Student i Oslo”
Gode tips
NYT våren!
Lesetips
Jobbtips
Sparetips
Aktiviteter i og rundt Oslo
Kom i eksamensform!
Høgskolestudentene i Oslo prioriteres bort av Storting og regjering!
Innflyttingen er i gang på Carl Berner
Fortær pensum til fjells!
Fem på gata - Internett på hybelen?
Norges raskeste bredbåndsnett til Norges laveste månedspris!
Urban studentbolig snart innflytningsklar!
Har du husket semesteravgiften?
Åpen dør hver dag fra 12 – 14!
Arcimboldo - et verdig alternativ til gråværet !
Femme Taxi får deg trygt hjem!
OBS! OBS!
Boller og andre varme nyheter!
Urban bolig med utsikt over byen og verden på nett!
Lær å ta ordet!
KURS - TRENING - NYE STUDENTBOLIGER mm!
26 mill. ekstra til studentboliger!
En ”lysere” hverdag ..!
Syke studenter får penger
Kaffe i mange varianter hos kafé Eva
OAS boligsituasjon ble tatt opp i Stortingets spørretime
- Per, du lyver! skriver Student.no i dag.
OAS studentboliger opp i Stortingets spørretime
Studentene sviktes av Bondevik-regjeringen
Jobbtørke for studenter etter USA-terroren
Nytt studenthus snart klar for innflytting!
Mange lærere kan ikke norsk!
Dagens budsjettforslag - En tusenlapp ekstra per måned
Noen få ledige hybler fra 1. november
Vant hyttetur
La menn være menn - sier KUF ..
Nordmarka venter!
Pasta - pasta
Om politikk - dagen etter valget
OAS sender brev til stortingspolitikerne
Regjeringen prioriterer bort høgskolestudentene i Oslo
Ny avtale med S.A.T.S. - Tren også på S.A.T.S. Spektrum!
Antikk på hybelen?
Hva er en studentsamskipnad??
OAS reduserer barnehageprisene
Kan OAS leve opp til studentens boligkrav?
Studentene trekker til Oslo igjen

Vi foreslår at stortingspolitikerne snarest etter valget fremmer en sak om tilleggsbevilgning til å få fullfinansiert våre to boligprosjekter med til sammen 524 boenheter.

Nedenfor gjengis brevet som ble sendt til Oslo-benken, Akershus-benken og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen ved Stortinget.Hjelp! Boligkrise for høgskolestudentene i Oslo og Akershus

Ved årets tildeling av midler til studentboliger i Oslo ble høgskolestudentene totalt oversett. Høgskolestudentene tilhører Oslo og Akershus-høgskolenes studentsamskipnad, og har fra 1999 en dekningsgrad for studentboliger på 6.9%. I løpet av de tre siste årene har høgskolestudentene (ca. 15.000 stk.) blitt tilgodesett med midler til 78 hybelenheter. Til sammenligning har universitetsstudentene fått tildelt midler til 843,5 hybelenheter. Universitetsstudentene er ca. 34.000, og hadde en dekningsgrad på 17,5% i 1999.

Ut fra eksisterende dekningsgrad burde OAS være den første på listen over tildelinger. Som følge av signaler fra politikerne om satsing på pressområder, og Oslo spesielt har vi satt i gang to prosjekter:
Prosjekt 1: Åråsen, Lillestrøm, 314 boenheter. Prosjekt 2: Kingosgt., Oslo, 210 boenheter. (Denne eiendommen fikk OAS kjøpt etter forhandlinger med Oslo kommune som et bidrag til etablering av flere studentboliger i Oslo.)

Årets tildeling kommer så sent (ultimo august), at prosjektene allerede er satt i gang, og må gjennomføres uten støtte. Disse boligene må leies ut til markedspris dersom de overhodet blir realisert? Vi mener at politikerne må følge opp de prioriteringer de selv har satt opp, og bevilge midler som gjør det mulig å realisere disse prosjektene.
Ved å bevilge 150 m vil vi klare å holde 314 hybelenheter klar i Akershus, hvor det per i dag ikke finnes studentboliger. I tillegg vil høgskolestudentene i Oslo få 210 hybelenheter klare til neste studiestart.

Regjeringen har oversett høgskolestudentene i Oslo og Akershus, og vi forventer at dette blir rettet opp med en tilleggsbevilgning på 150 MNOK.

Vennlig hilsen
Oslo og Akershus-høgskolenes studentsamskipnad


06-09-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk