NYHETER

Regjeringen prioriterer bort høgskolestudentene i Oslo

KURS - TRENING - NYE STUDENTBOLIGER mm!
Ønsker du deg studentbolig fra 1. januar?
26 mill. ekstra til studentboliger!
Trening jul/nyttår
En ”lysere” hverdag ..!
Syke studenter får penger
Kaffe i mange varianter hos kafé Eva
OAS boligsituasjon ble tatt opp i Stortingets spørretime
- Per, du lyver! skriver Student.no i dag.
OAS studentboliger opp i Stortingets spørretime
Studentene sviktes av Bondevik-regjeringen
Jobbtørke for studenter etter USA-terroren
Nytt studenthus snart klar for innflytting!
Mange lærere kan ikke norsk!
Kjempetilbud på treningskort!
Dagens budsjettforslag - En tusenlapp ekstra per måned
Noen få ledige hybler fra 1. november
Vant hyttetur
La menn være menn - sier KUF ..
Nordmarka venter!
Pasta - pasta
Om politikk - dagen etter valget
OAS sender brev til stortingspolitikerne
Regjeringen prioriterer bort høgskolestudentene i Oslo
Ny avtale med S.A.T.S. - Tren også på S.A.T.S. Spektrum!
Antikk på hybelen?
Hva er en studentsamskipnad??
OAS reduserer barnehageprisene
Kan OAS leve opp til studentens boligkrav?
Studentene trekker til Oslo igjen
Skal du i gang med studier og mangler et sted å bo?- Se her!

Trond Giske gir ikke høgskolestudentene i Oslo midler til å bygge studentboliger. Av ca. 900 tildelinger de siste årene har høgskolestudentene fått tildelt 78.

foto: Viser Aker studenthjem, et tilbud OAS selv leier, fotograf Pernille Faye

Oslo huser ca. 34.000 universitetsstudenter og 15.000 høgskolestudenter. Disse to studentgruppene har hver sin studentboligemasse, og kan IKKE benytte seg av hverandres tilbud. Denne betydelige forskjellsbehandlingen kan ikke forstås som noe annet enn en klar diskriminering av høgskolestudentene.

Høgskolestudentene ble totalt oversett ved årets tildeling.

Før dagens tildeling var det i tillegg nesten tre ganger så vanskelig å få studenthybel for en høgskolestudent, som for en universitetsstudent.

De direkte konsekvensene av at OAS ikke får noen støtte for inneværende år, er at to byggeprosjekter må selges, eventuelt bygges og deretter leies ut til markedspris.


OAS har i dag 837 boligenheter til om lag 15000 studenter, av disse er 310 leide enheter med en uviss fremtid blant annet grunnet salget av ansattboligene ved Ullevål sykehus. Dette vil på sikt kunne føre til en enda laveredekningsgrad enn dagens 6,9%, som for øvrig er landets tredje dårligste dekningsgrad.

Les her hva Romerikes blad skriver om saken i dag.

Her finner du artikkel fra Dagsavisen i går, søndag 2. september 2001.

Les også hva Student.no skriver om saken.

NRK Østlandssendingen har hatt saken på radio og på nett. Les her.


06-09-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk