NYHETER

Studentkantinene får momsfritak

Bo billig i Oslo i sommer!
Fritt fram for en aktiv sommer!
Studentkantinene får momsfritak
Arkitektonisk eleganse
Ny og spennende meny på Bisletkantina
Søke bolig over Internett?
Fyrhuset kafé godt besøkt!
En aktuell hjemmeside!

Med stortingsflertallet i ryggen lover utdanningsminister Trond Giske at studentkantinene får momsfritak i det reviderte nasjonalbudsjettet. Regjeringen foreslo fredag fritak for alle samskipnadenes studentkantiner. Giske sier til Universitas at det er viktig at studentene får beholde sitt subsidierte kantinetilbud. Han innrømmer at det bare blir tåpelig å gi med den ene hånden og ta med den andre, siden regjeringen bevilger støtte til kantinene og samskipnadene.

Også treningstilbudene gjennom samskipnadene slipper tjenestemomsen. Det er i likhet med andre nasjonale treningstilbud.

Samskipnadene er veldig fornøyd med at de ikke berøres av moms på disse tjenestene. Det ville desverre vært studentene som hadde blitt den skadelidende parten, i form av høyere priser på tjenestene.

I tillegg til den sittende Arbeiderpartiregjeringen vil både Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet støtte fritaket i budsjettforhandlingene.


03-07-2001

Hjem...
Welhavensgate 9
0350 Oslo
Tlf: 22 93 35 00
E-post: oas@oas.no
Søk