Klinikk for seksuell opplysning
Hammerfestgata 1, 0565 Oslo ( ved Carl Berners plass )
TLF: 23 22 80 60 Telefonåpent hver dag mellom 09.00 – 15.00
Åpningstid: mandag – torsdag 16.00 – 20.00
www.seksuellopplysning.no