Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Legerefusjon

Legerefusjon

Du som er tilknyttet OAS får refundert de egenandeler du betaler hos legen i løpet av et kalenderår utover kr 200,

Det vil si at OAS dekker egenandeler hos lege fra kr. 200,- og til frikortgrensen på kr 1.660,-   Egenandeler  utover dette beløpet dekkes fra Trygdekontoret.

OBS!  Vær oppmerksom på at de satsene som gjelder er Folketrygdens satser (se nederst).

Refusjonen gjelder fra det tidspunktet du begynte som student ved en av våre tilknyttede høgskoler. Dersom du ikke tilhørte OAS i f. eks vårsemesteret så får du ikke refundert utgifter fra denne perioden.

Ordningen gjelder også for deltidsstudenter som tar 15 studiepoeng eller mer per semester, og som betaler semesteravgift til OAS.

Husk kvitteringskort
Når du går til legen er det viktig at du får med deg Folketrygdens kvitteringskort for egenandeler. Dersom det er ditt første legebesøk det året får du legen til å fylle ut et slikt kort. Hver gang du oppsøker lege skal legen påføre egenandelen du betaler på kortet. Vi refunderer ikke egenandeler som ikke står oppført på kortet (løse kvitteringer gjelder ikke).

Kvitteringskortet følger kalenderåret (1. januar til og med 31. desember).

Siste frist
Siste frist for refusjon er 31. januar påfølgende år. Du kan dermed spare opp for et helt år.

Ordningen gjelder vanligvis ikke*
Ordningen gjelder vanligvis ikke psykologbesøk, kjøp av medisiner på blå resept eller reiseutgifter. Ordningen er personlig og gjelder ikke ektefelle og barn.

* Utvidelse av ordningen for høsten 2007
Utvidelsen gjelder for medisiner på blå resept og psykologbehandling utenfor OAS. Dette er en prøveordning for perioden 15. aug og ut 2007

OAS vil refundere egenandeler ved psykologbehandling og egenandeler til kjøp av medisiner på blå resept som er påført Folketrygdens kvitteringskort for egenandeler.

Ordningen vil deretter bli evaluert. Dersom denne fungerer godt kan den bli utvidet i tid.

Personlig fremmøte

Krav om refusjon av egenandeler skjer ved personlig fremmøte:
- Studentservice, HiO, Pilestredet 46, 1 et. v/Berit Iversen
- ved Penelope bokhandel i Pilestredet 50
- Ved Penlope bokhandel i Pilestredet 35
- ved Høgskolen i Akershus, Kjeller, Instituttveien 24, v/servicetorget eller OAS-kontor, rom c-144.

Husk å ta med kvitteringskort fra Folketrygden og gyldig studentkort med semestermerke for perioden du ber om refusjon for.

Husk også å oppgi kontonummer og adresse!
Refusjonsbeløpet blir utbetalt til kontonummer, evt. ved utbetalingsanvisning.

Du kan også sende inn orginal kvitteringskort per post. Legg ved kopi av gyldig studiekort.
Send til OAS, Att. Berit Iversen, pb 5283 Majorstuen, 0303 Oslo.

Er noe uklart, eller du har spørsmål ta kontakt:
 ring tlf: 22 45 20 97, mob: 95 93 38 77 eller e-post berit.iversen@oas.no


Folketrygdens egenandelssatser gjeldene fra 1. juli 2007

Konsultasjon hos allmennlege/legevakt kr 130,- (dag) kr 220,- (kveld)
Konsultasjon spesialist/poliklinikk kr 280,-
Røntgen kr 200,-

Det er kun Folketrygdens satser  som vil bli refundert uansett hvor mye du har betalt.


Frikort
Frikortordningene skal skjerme deg mot for høye utgifter til egenandeler. Det finnes to typer frikort, Frikort - egenandelstak 1 og Frikort - egenandelstak 2. De to frikortene gjelder for ulike typer tjenester.

Egenandelstak 1 gjelder ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk og røntgeninstitutt, reiseutgifter, viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr.

Egenandelstak 2 gjelder ved fysioterapi, enkelte former for tannbehandling, opphold i opptreningsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet.

Les mer på NAV sine sider
28. august 2007 12:43

Meningsmåling
Pensum
Hvor kjøper du skolebøkene dine?

Penelope Bokhandel 53%
Norli 13%
Akademika 8%
Kjøper brukt 7%
Annet 7%
Låner på biblioteket 5%
Nettbokhandel 4%
Annen vanlig bokhandel 2%
ABC Fagbokhandel 1%
Kopierer 1%

Antall stemmer: 169

Tilknyttede høgskoler