Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Studentprest

Ved nesten alle høgskoler og universiteter i landet finnes det studentprester som er ansatt av Den norske Kirke. Hva gjør en prest på en høgskole?

Studenter på en høgskole er en del av et miljø hvor det skjer et viktig møte mellom kunnskap, dannelse og identitet. Utdanning er ikke bare tilegnelse av ny kunnskap, det er for mange  også et møte med nye livsanskuelser, nye sosiale erfaringer som reiser spørsmål til egen identitet og integritet.

Studentprestens primære oppgave er å være tilgjengelig for studenter i dette møtet, være med på å etablere trygge arenaer for høyttenking og samtaler der en våger å stille nye spørsmål og prøve ut nye svar. Slike samtaler kan bygge bro mellom ny kunnskap og livserfaring og være et viktig bidrag til utdannelse som ”dannelse”.

Å være tilstede
Samtaler med studenter er det viktigste i jobben, sier studentpresten - Det finnes ingen tema som ikke kan tas med inn i samtalerommet. Mange opplever at ting de har gått og tenkt på lenge, blir mer oversiktlig og lettere å forholde seg til etter at de har snakket med noen om det.

Studentpresten har taushetsplikt og tid og er tilstede på studentprestekontoret hver dag.

Studentprestetjenesten ved Høgskolen er et lavterskeltilbud, det føres ingen journaler for besøket, ingen trenger å vite at du har vært der.

Samtalegrupper
Mange studenter opplever at dagene kan bli travle og at det blir liten tid til å reflektere underveis. Andre opplever for eksempel sorg som setter dem til side for en periode.

På Høgskolen er det tilbud om samtalegrupper hvor en kan få muligheten til å fortelle om viktige hendelser i livet, og en sorggruppe  hvor en kan bearbeide tapsopplevelser sammen med andre studenter som har opplevd det samme. Gruppene ledes av studentpresten og sosilarådgiver ved OAS.

Studentvelferd
Studentprestetjenesten er et av Høgskolens velferdstilbud til studentene. Det er viktig med et bredt velferdstilbud, og ivareta studentene som hele mennesker, både fysisk, sosialt og åndelig. Studentpresten er ansatt på Høgskolen for å ivareta studentenes religiøse behov,  gjennom samtale om eksistensielle spørsmål og tro, og gjennom å tilrettelegge for religiøse samlinger i Det stille Rommet for ulike trossamfunn. Det stille rommet er et all-religiøst rom åpent hele dagen, som en stille oase for studentene.

Studentpresten
Marit Skjeggestad er for tiden vikar for Valborg Orset Stene som har fødselspermisjon.
Les mer om Marit Skjeggestad her

Kontakt:
Studentprest Marit Skjeggestad, Studentservicesenteret,
Pilestredet 46 ved heisen, tlf 22 45 20 94.
e-post:
studentpresten@hio.no

Les mer om tilbudet hos Studentprestene i Oslo.


30. januar 2007 12:58

Meningsmåling
Pensum
Hvor kjøper du skolebøkene dine?

Penelope Bokhandel 53%
Norli 13%
Akademika 8%
Kjøper brukt 7%
Annet 7%
Låner på biblioteket 5%
Nettbokhandel 4%
Annen vanlig bokhandel 2%
ABC Fagbokhandel 1%
Kopierer 1%

Antall stemmer: 169

Tilknyttede høgskoler