Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Prisendringer - trening

OAS vil høsten 2006 subsidiere studenter som benytter våre treningstilbud med kr 300,- per semester per inngått medlemskap innenfor satte kvoter.

Treningshuset Turnhallen
På grunn av uenighet om forståelsen av avtalen mellom Treningshuset og OAS, vil alle som nå kjøper kort bli krevd den pris som skulle gjelde fra 1. oktober. OAS bestrider dette og vil arbeide for at de som kjøper kort i denne perioden får refundert mellomlegget mellom ny og gammel pris. Vi beklager at denne situasjonen har oppstått og de ulemper dette fører til for studentene. Vi kan dessverre heller ikke si noe om når denne saken finner sin endelige løsning.

Studentidretten
Studentidretten har gitt oss melding om at prisen fra våren 2006 vil være kr 1 650 for studenter minus eventuelle subsidier. Denne prisen gjelder for 1.000 studenter i semesteret. Studenter tilknyttet SiO har lavere priser, bl.a. fordi Universitetet subsidierer betydelige beløp. Studenter tilknyttet OAS har ikke subsidiering fra egen utdanningsinstitusjon, men OAS vil subsidiere tilbudet med kr 300 pr student pr semester.

Frisks & Svettis
Etter prisøkning og økt subsidiering vil terminkortet hos Frisks & Svettis også få en liten prisoppgang.

Lillestrømstudenter 
For studenter som studerer ved HiAk eller BI Lillestrøm og som betaler for trening andre steder enn ved Studentidretten, Treningshuset Turnhallen eller Frisks & Svettis, gir OAS subsidier på kr 300 per semester.


Nedenfor finner du nye priser for treningstilbudene våre for halvårskort/semesterkort. Noen av treningstilbudene har også årskort. Vi viser til ytterligere informasjon under den enkelte treningstilbyder her.

Vi gjør oppmerksom på at vi av budsjettmessige årsaker har kvoter for subsidiering innen hvert enkelt treningssted.

Pris

 halvårskort

 helårskort

Treningshuset Turnhallen -
fra semesterstart til 30.09.06

kr 780,-

kr 1.320,-

Treningshuset Turnhallen -
fra 01.10.06

kr 1.800,- kr 2.940,-

Studentidretten -

kr 1.350,-

Friskis & Svettis -
Gull

Kr 1.200,-

Kr 2.360,-

Treningsrommet på HiAk
for HiAk-studenter

 -

Gratis

Støtte til HiAk og BI Lillestrøm studenter som betaler for
trening andre steder.

Støtte
kr 300,-

Støtte kr 600,-


 

  


28. november 2006 14:01

Meningsmåling
Pensum
Hvor kjøper du skolebøkene dine?

Penelope Bokhandel
Akademika
ABC Fagbokhandel
Norli
Annen vanlig bokhandel
Nettbokhandel
Kopierer
Låner på biblioteket
Kjøper brukt
Annet

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler