Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Hvordan søke

Les mer om hvordan du søker, ettersendelse av studentstatus, behandling av søknaden osv.

Søknad og søknadsfrist
Du søker om bolig via vårt boligtorg. Søknadene behandles fortløpende, det er derfor ingen søknadsfrist. Har vi ikke et tilbud til deg blir søknaden din stående på venteliste i to måneder fra ønsket innflyttingsdato. Etter dette må du fornye søknaden hvis du fremdeles ønsker studentbolig. Du kan fornye søknaden over telefon.

NB: Husk å ettersend bekreftelse på studentstatus
Søknaden vil bli behandlet så snart vi har mottatt bekreftelse på studentstatus fra deg i posten. Husk å merke bekreftelsen med "vedlegg til søknad om bolig". Dersom du allerede er student kan du sende kopi av studentkort med gyldig kvittering for betalt semesteravgift. Hvis du er førsteårsstudent og ikke har mottatt opptaksbrev ennå, kan du midlertidig sende oss en kopi av søknad om studieplass eller bekreftelse fra studiested om at søknad er mottatt. Merk at søknaden ikke blir behandlet før vi har mottatt en av disse bekreftelsene.

Dokumentasjon kan sendes til : OAS studentboliger, kundesenteret, postboks 5283 Majorstua, 0303 Oslo, på
faks 22 06 66 99 eller som e-post vedlegg til studentboligene@oas.no

Behandling
Søknaden behandles tidligst 2 måneder før ønsket innflytting. Tildeling av boliger skjer vanligvis ca. 1 måned før ønsket innflytting, med fortløpende supplering.

NB: Dersom vi ikke kan hjelpe deg med bolig vil du ikke motta noen tilbakemelding fra oss.

Kontrakt og oppsigelse
Alle våre kontrakter løper til 31.7 hvert år. Dersom kontrakten skal fornyes, må man søke om dette før 1. mai. Ny kontrakt skal være signert innen 1. juni. Kontrakten kan imidlertid sies opp med to måneders oppsigelsestid regnet fra den 1. eller 15. i måneden.

Avslag fra deg
Dersom du avslår et tilbud om bolig strykes du fra ventelisten på andre boligtilbud. Du vil da bli satt bakerst å ventelisten igjen.

Prioritering
I perioden 1. juli til 1. oktober prioriteres førsteårsstudenter utenbysfra ved tildeling av bolig. Heltidsstudenter prioriteres foran deltidsstudenter. Studenter ved våre medlemsskoler prioriteres før studenter ved studiesteder som ikke er tilknyttet OAS.

Søknadsskjema
Søk via vårt boligtorg,  - eller du kan printe ut papirversjon, eventuelt få det tilsendt ved å ta kontakt med OAS på telefon 22 93 35 00 eller e-post studentboligene@oas.no.


19. juni 2007 14:36

Meningsmåling
Eksamensnerver
Vet du at du kan ta kontakt med OAS psykolog- og rådgivertjeneste hvis du sliter med eksamensnerver?

Ja
Nei

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler