Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
Få tilsendt OAS nyhetsbrev
H√łgskole:
E-post:

Priser

OAS studentbarnehager fÝlger de kommunale satsene for oppholdsbetaling og sÝskenmoderasjon. Prisene er inntektsgradert ut ifra familiens samlede bruttoinntekt pr. Śr. Satsene for Oslo gjelder fra 01.01.07 med forbehold om bystyrets vedtak.

Vi har barnehager i Oslo og Skedsmo kommune. Maksprisen vil bli den samme i begge kommunene, men satsene under dette varierer. Under er en oversikt over priser og s√łskenmoderasjon i Oslo og Skedsmo.

OAS har f√łlgende studentbarnehager i Oslo kommune:

  • Lille Bislet studentbarnehage
  • Bisletbekken studentbarnehage
  • Grefsen familiebarnehage

 Familiens samlede årlige bruttoinntekt:    Oppholdsbetaling pr. mnd
 Inntil 150.000      kr. 777,-
 150.001 - 250.000      kr. 2.071,-
 over 250.001            kr. 2.330,-

S√łskenmoderasjon:
30 % for f√łrste barn
50 % for andre barn og √łvrige
Det gis ikke s√łskenmoderasjon p√• laveste sats kr. 777,-.

OAS studentbarnehage i Skedsmo kommune:

  • Kjeller studentbarnehage

 Familiens samlede årlige bruttoinntekt:       Oppholdsbetaling pr. mnd
 Inntil 2,5 G ( 1 G er pr. 01.05.06 kr. 62.892,- )     kr. 1.464,- ( pr. 01.01.07 )
 Over 2,5 G  kr. 2.330,-

S√łskenmoderasjon:¬†¬†¬†¬†¬†¬†
30 % for f√łrste barn
50 % for andre barn og √łvrige
Det gis¬†¬†s√łskenmoderasjon b√•de for h√łyeste og laveste sats.

Betalingsgrunnlag

Familiens samlede bruttoinntekt danner betalingsgrunnlaget. Hoveds√łker (den som har lengst studieansiennitet) f√•r tilsendt faktura.

Hvilke typer inntekt som inngår i beregningsgrunnlaget framgår av oversikten nedenfor.

Familiens samlede brutto inntekt er summen av begges inntekt, uavhengig av om foreldrene er gift eller samboende. Hvis barnet bare bor hos den ene av foreldrene og denne bor sammen med en annen voksen person (samboer), regnes samboere i utgangspunktet med til familien. Begrunnelsen er at en familieenhet med samboere normalt fungerer som en √łkonomisk enhet, og at samboers evt. studieansiennitet legges til grunn ved behandling av s√łknad om barnehageplass.

Enkelte foreldre i samboerforhold vil framholde at de er alene med foreldreretten og fors√łrgeransvar for barnet. Slike saker m√• avgj√łres s√¶rskilt av den enkelte bydels sosialkontor. Dersom familien blir delt, er det hoveds√łkers bruttoinntekt som danner betalingsgrunnlaget, uavhengig av fordeling av inntekt og foreldreansvar.
 
F√łlgende inng√•r som del av beregningsgrunnlaget for fastsettelse av oppholdsbetalingen:
- L√łnn og annen godtgj√łrelse for arbeid
- godtgj√łrelse for styreverv o. l.
- næringsinntekter (selvangivelsens post 2.7.)
- sykepenger
- vartpenger
- f√łdselspenger/adopsjonspenger
- overgangsst√łnad for enslige fors√łrgere
- rehabiliteringsst√łnad
- attf√łringspenger og forel√łpig uf√łrest√łnad
- arbeidsledighetstrygd/dagpenger under arbeidsledighet
- pensjoner som etterlattpensjon, uf√łrepensjon, barnepensjon for de som ikke mottar barnetrygd, alderspensjon og kommunal tilleggspensjon.
- f√łder√•d og livrente som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold
- utenlandstillegg
- ektefelletillegg- barnetillegg og særtillegg
- stipend fra andre enn Statens lånekasse for utdanning
- kapitalinntekt
- husleieinntekt

F√łlgende unntas fra beregningsgrunnlaget for fastsettelse av oppholdsbetalingen:
- sosialhjelp
- grunn- og hjelpest√łnad
- barnetrygd
- statlige og kommunale bost√łtteordninger
- studielån/stipend fra Statens lånekasse for utdanning
- st√łnad til barnetilsyn for enslige fors√łrgere
- dagpenger fra milit√¶r/siviltjeneste m/tillegg f.eks bost√łnad, kostpenger og fors√łrgertillegg
- barnebidrag

Har du sp√łrsm√•l ta kontakt:
Tlf. 22 93 35 00/23 eller irene.hermansen@oas.no


12. desember 2006 11:15

Meningsmåling
Pensum
Hvor kjÝper du skolebÝkene dine?

Penelope Bokhandel
Akademika
ABC Fagbokhandel
Norli
Annen vanlig bokhandel
Nettbokhandel
Kopierer
LŚner pŚ biblioteket
KjÝper brukt
Annet

(Se resultatene)

Tilknyttede h√łgskoler