Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Studentting

Studentting

Har du lyst til å være med å bestemme hvordan OAS skal drives i 2006? Eller bestemme hvilke studenter som skal representere deg? 8. desember er det valgting i OAS. DU har muligheten til å delta.

Studenttinget er valgforsamling for valg av studentrepresentanter til OAS sitt styre. Studentene har flertall i OAS sitt styre, og man har derfor stor påvirkning på velferdstilbudene ved din høgskole ved å engasjere seg der. Ta kontakt med studentparlamentet eller studentrådet ved din høgskole dersom du ønsker å stille.

Tid og sted: Torsdag 8.desember 2005, kl. 17.00 i OAS lokaler, Welhavens gate 9, 2.etg.

Selve valget gjennomføres i henhold til vedlagte vedtekter og valgreglement  og vil bli ledet av nåværende styreleder i OAS, Anita Solberg.

Basert på antall studenter ved de ulike høgskolene har Studenttinget for tiden følgende sammensetning:

Høgskolen i Oslo

10 rep.

Høgskolen i Akershus

5 rep.

Lovisenberg diakonale høgskole

2 rep.

Norges informasjonstekniske høgskole

1 rep.

Politihøgskolen

1 rep.

Kunsthøgskolen i Oslo

1 rep.

Høyskolen Diakonova

1 rep.

Rudolf Steiner høgskolen

1 rep.

Barrat Due Musikkinstitutt

1 rep.

Den Norske Balletthøgskolen

1 rep.

Den Norske Eurytmihøgskolen

1 rep.

BI, Lillestrøm

1 rep.

Høgskolen i Staffeldtsgate

1 rep.

Oslo Markedshøyskole

1 rep.

Norsk Reiselivshøyskole

1 rep.

Norsk Gestaltinstitutt

1 rep.

Til sammen

30 rep.

OAS ber om at studentråd og studentparlamenter utpeker sine representanter til å møte på Studenttinget.

Det er ikke nødvendig å forhåndsinformere OAS om hvem som møter fra de enkelte høgskolene, men vi vil svært gjerne at alle høgskolene skal være representert på studenttinget

Les mer om:
Valgreglement
Vedtekter

 

 


28. november 2005 12:49

Meningsmåling
Pensum
Hvor kjøper du skolebøkene dine?

Penelope Bokhandel
Akademika
ABC Fagbokhandel
Norli
Annen vanlig bokhandel
Nettbokhandel
Kopierer
Låner på biblioteket
Kjøper brukt
Annet

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler