Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

SiO – OAS prosess vedrørende mulig sammenslåing

SiO – OAS  prosess vedrørende mulig sammenslåing

SiO og OAS utreder nå muligheter for sammenslåing av studentsamskipnadene. Sju arbeidsgrupper med deltakere fra hver samskipnad jobber nå med å beskrive fordeler og ulemper ved en sammenslått enhet.

Forarbeider, vedtak og uttalelser fra studentenes organer har synliggjort disse forventede gevinstene:

  • Mer makt til studentene ( i forhold til vertskommune og statlige organer)

  • Likt tilbud for alle studenter i Oslo

  • Forbedret tilbud til studenene i Oslo

  • Bedre utnyttelse av ressurser (rasjonalisering/effektivisering).

Arbeidsgruppene leverer sine rapporter til styringsgruppen i slutten av mars 09. Styringsgruppen består av styreledere og direktører i de to samskipnadene.

Styringsgruppen arbeider så videre med rapportene. Dette danner underlaget for beslutning i hver samskipnad. En beslutning om mulig sammenslåing tas på de to samskipnadenes styremøter i juni 09.

Høsten 2008 ble velferdstilbudene i de to studentsamkipnadene kartlagt med en oversikt over hvilke tilbud og tjenester de tilbyr hver for seg.


12. mars 2009 16:40

Meningsmåling
Tannlegebesøk
Hvor lenge er det siden du var hos tannlegen? (Husk at OAS støtter tannlegeutgifter - les mer under Helsefond)

I løpet av det siste året
I løpet av de siste to årene
Tre år eller lenger siden

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler