Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Bygging av studentboliger på Kongsvinger

Politihøgskolen skal øke utdanningskapasiteten sin og etablerer 150 studieplasser på Kongsvinger fra høsten 2009. I tiltakspakken fra regjeringen fikk OAS tilsagn til å bygge 105,5 enheter som planlegges å stå klare allerede oktober 09.

graving_kongsvinger_540.jpg

Utdanningskapasiteten for Politihøgskolen på Majorstua er sprengt og undervisningslokaler på Kongsvinger (tidligere Politihøgskolens utdanningssenter) er under bygging/ombygging. 150 førsteårsstudenter vil fra høsten 09 holde til på Kongsvinger.

I Kongsvinger er det et allerede presset privat hybelmarked og Politihøgskolen ønsker derfor hjelp til å realisere et studentboligprosjekt i samarbeid med OAS. Politihøgskolen og Kongsvinger kommune tok før jul kontakt med OAS, og det ble sendt inn søknad om tilskudd etter den opprinnelige fristen. Som en del av regjeringens tiltakspakke i januar fikk OAS tilskudd til 105,5 enheter og byggingen er allerede i gang. Studenthuset skal ligge i sentrum av Kongsvinger, Storgata 39-41.

Det har vært hektisk møtevirksomhet og kontakt med alle involverte parter for å avklare om det er mulig og realiser bygget med de knappe fristene som gjelder. De mest sentrale aktører har vært Kongsvinger kommune, Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet, entreprenør Ø. M: Fjeld AS, Arkitekt Rolf Sanne, konsulent Frank Lønberg, Husbanken og Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. Det er god stemning i prosjektet og Kongsvinger kommune er aktiv pådriver.


18. februar 2009 14:19

Meningsmåling
Tannlegebesøk
Hvor lenge er det siden du var hos tannlegen? (Husk at OAS støtter tannlegeutgifter - les mer under Helsefond)

I løpet av det siste året
I løpet av de siste to årene
Tre år eller lenger siden

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler