Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Flere studentboliger i Oslo!

OAS har fått tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet til utbygging og ferdigstilling av nye studentboliger!

Studentene våre vil merke effekten av denne tildelingen allerede i år sier en fornøyd boligsjef i OAS, Trond Bakke.

Vi gleder oss over å kunne konvertere resten av boligene vi har rehabilitert i Iladalen studenthus, 68 hybelhenheter tilsammen.

I tillegg har vi fått midler til å bygge ut Carl Berner studenthus. Vi har reguleringsplan for denne utbyggingen inne til behandling i Oslo kommune. Vi håper på rask behandling slik at vi kan tilby disse nye studentboligene i løpet av 2010.

Fakta:
Innenfor rammen av 220,8 millioner kroner gis det tilsagn om tilskudd tilsvarende 964 hybelenheter. Det er for 2009 også gitt midler til rehabilitering.

 - Tilgang på rimelige boliger er viktig for studentenes økonomi, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

- Årets tildeling er en rekordstor satsing og jeg vil arbeide for at studentboligbygging økes ytterligere framover, sier Aasland.

I 2009 er tilsagn til studentboligprosjekter fordelt på følgende måte:

Trondheim - 108
Bergen  - 100
SiO (Oslo) - 182
OAS (Oslo) - 118
Østfold (Fredrikstad) - 36
Stord/Haugesund (Haugesund)  - 22
Harstad  - 55
Narvik  - 27
Sogn og Fjordane (Førde) - 3
Agder (Kristiansand) - 100
Oppland (Lillehammer og Gjøvik) - 68
Buskerud (Drammen)  - 50
Sunnmøre (Ålesund) - 94

SUM  - 964

Det er ved fordelingen av tilsagn for 2009 lagt vekt på å følge opp og fullføre allerede påbegynte prosjekter. Departementet har videre lagt vekt på fortgang i økningen av hybelenheter ved å fordele hele det søkte antallet tilsagn om tilskudd til hybelenheter til flere studentsamskipnader.

Oslo er gitt flest tilsagn på grunn av stort behov for studentboliger og forhold i det private boligmarkedet. Videre er antallet internasjonale studenter og boligmarkedet rundt studiestedet vektlagt. Departementet legger til grunn at studentsamskipnadene skal ha et tilfredsstillende tilbud av studentboliger for studenter med funksjonsnedsettelse.


23. januar 2009 11:30

Meningsmåling
Tannlegebesøk
Hvor lenge er det siden du var hos tannlegen? (Husk at OAS støtter tannlegeutgifter - les mer under Helsefond)

I løpet av det siste året
I løpet av de siste to årene
Tre år eller lenger siden

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler