Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Feil i artikkel om OAS i Oslostudenten

Feil i artikkel om OAS i Oslostudenten

Det var en del feil i artikkelen "Får problemer med treningstilbudet" i siste nr. av Høgskolen i Oslos studentavis, Oslostudenten. Det er ikke bestemt at vi skal fusjonere studentsamskipnadene i Oslo.

Det foregår et utrednings-/kartleggingsarbeid vedrørende mulig sammenslåing. Neste fase i utredningsarbeidet vil være å avklare hvordan en eventuell sammenslått samskipnad kan se ut, og hvilket tilbud den kan ha. Denne fasen avsluttes med styrevedtak i begge samskipnadene i juni 2009.

Vi ønsker med dette arbeide å utrede om studentene er best tjent med en eller to studentsamskipnader i Oslo, sier styreleder i OAS, Fredrik Arneberg. Oslostudenten vil rette artikkelen i nettutgaven sin.


3. desember 2008 10:28

Meningsmåling
Tannlegebesøk
Hvor lenge er det siden du var hos tannlegen? (Husk at OAS støtter tannlegeutgifter - les mer under Helsefond)

I løpet av det siste året
I løpet av de siste to årene
Tre år eller lenger siden

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler