TNS Gallup skal gjennomføre brukerundersøkelsen på oppdrag fra OAS, og i løpet av forrige uke ble det sendt ut cirka 3000 spørreskjemaer til utvalgte studenter ved alle OAS sine høgskoler.