Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Psykolog- og rådgivertjeneste

Psykolog- og rådgivertjenesten er et tilbud for OAS studenter som trenger hjelp. Tjenesten har psykologer, sosionomer og pedagog. Vi tilbyr individualterapi, rådgivning, veiledning og arrangerer grupper og kurs. Tjenesten er gratis.

Du kan henvende deg for psykiske, sosiale og praktiske problemer som gjør studiesituasjonen vanskelig eller problemer av mer generell karakter.

Psykolog og rådgivertjenesten bistår også med tjenester som kan bidra til å skape gode studiemiljøer.

Alle som jobber i psykolog- og rådgivertjenesten har taushetsplikt.

Kontakt oss


2. april 2009 13:39

Meningsmåling
Hvilken høgskole går du på?
Hei du som er inne på oas.no. Hvilken høgskole går du på/skal begynne på?

Høgskolen i Oslo
Barratt Due
Den Norske Balletthøyskole
Steiner / Eurytmihøgskolen
Høgskolen i Akershus
Høgskolen i Staffeldtsgate
Lovisenberg diakonale høgskole
Høyskolen Diakonova
NITH
Politihøgskolen
Folkeuniversitetene
Markedshøyskolen
Norsk Gestaltinstitutt
Student ved annen høgskole / universitet
Ansatt ved høgskole
Annet

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler