Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Semesteravgiften - frist 10. februar!

Semesteravgiften for våren 2008 er kr 330,- Disse pengene går tilbake til deg som student via velferdstilbud gjennom OAS.

rabatt.gif

Det er studiestedet ditt som er ansvarlig for å kreve inn semesteravgiften!

Kr 255,- av semesteravgiften blir tilbakeført til studentene gjennom velferdstiltak i regi av OAS:

Studentboliger
Legerefusjon
Helsefond
Treningstilbud
Studentbarnehager
Spisesteder og kaféer
Studenthytter
Psykolog- og rådgivertjeneste
Kurs-/gruppevirksomhet
Bokhandel
Karrieresenter

Resten av semesteravgiften, kr 75 ,- tilbakeføres direkte til øverste studentparlament/- råd ved ditt studiested.

Skal du hente studielån hos Statens Lånekasse eller gå opp til eksamen, må du ha betalt semesteravgiften. Semesteravgift betales for de semestre du er student.

Beløpet fastsettes av vårt styre der studentene har flertall.

Betaling av semesteravgiften
Du får utdelt bankgiro ved ditt studiested eller du får fakturaen på StudentWeb/Arena Høgskole  i forbindelse med studiestart.

Dersom du ikke har fått en slik innbetalingsblankett eller info om annen betalingsmåte, kontakt studentkontoret der du skal studere/studerer. Det er studiestedet som er ansvarlig for å kreve inn semesteravgiften. 
Følgende høgskoler er tilknyttet OAS.

Studenter ved Høgskolen i Oslo
Alle som er tatt opp til studier ved Høgskolen i Oslo (HiO) får i sitt første semester tilsendt en faktura fra HiO med PIN-kode og kid-nummer i posten. Fakturaen ligger også på StudentWeb. Senere i studiet vil fakturaen kun legges ut på StudentWeb.

HiO studenter får beskjed om å betale et høyere beløp; kr 330,- er semesteravgift, og kr 350,- er materiellpenger høgskolen selv tar i tillegg til semesteravgiften. Ved noen utdanninger må en betale for andre tjenester i tillegg.

Kr 20,- (et frivillig beløp) går til SAIH. (Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond). SAIH støtter utdannings- og opplæringsprosjekter i land i Afrika og Latin-Amerika.) Dersom du ikke vil støtte SAIH, kan du trekke fra 20,- kroner på fakturabeløpet.


6. februar 2008 14:35

Meningsmåling
Karrieresenter for alle OAS-studenter:
Har du brukt karrieresenteret ved HiO?

Ja, vært på kurs
Ja, blitt veiledet
Ja, har brukt senteret på annen måte
Nei, er tidlig i studiene
Nei, tenker ikke på jobb / karriere
Nei, karrieresenteret ligger for langt unna studiestedet mitt
Nei, jeg vet nok om egne jobb- og karrieremuligheter
Nei, jeg har fått jobb
Nei, jeg visste ikke om tilbudet

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler