Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Slik velges styret

Slik velges styret

Lyst til å sitte i styret til OAS, eller bare nysgjerrig på hvordan styret er satt sammen?

Lov om studentsamskipnader forutsetter at OAS styre er sammensatt av representanter for studentene, representanter fra de høgskolene som er tilsluttet OAS og representanter for de ansatte i OAS. Fordelingen mellom disse ulike gruppene følger delvis av Lov om studentsamskipnader  og delvis av Aksjeloven. Det er studentene som har flertall i styret.

Den detaljerte, konkrete fordelingen er fastsatt i OAS sine vedtekter.

OAS har ingen generalforsamling som velger styremedlemmene. De velges/utpekes på litt ulike måter, avhengig av hvilken av de ovennevnte gruppene de representerer:

Studentrepresentantene
Disse velges på Studenttinget som er sammensatt slik det framgår av vedtektene. OAS har et stort antall tilsluttede høgskoler. For å sikre en bred representasjon fra disse er det utformet et spesielt valgreglement.

Representantene fra de tilsluttede høgskolene.
Disse velges/utpekes i henhold til en avtale som er inngått mellom høgskolene . Dette er i tråd med forskrifter fra departementet som forutsetter at det er høgskolene selv som skal avtale fordelingen av sine styrerepresentanter i de tilfeller da det er flere utdanningsinstitusjoner som tilhører samme studentsamskipnad.

Ansattes representanter
Disse velges gjennom en intern avsemming i OAS, der alle fast ansatte har forslags- og stemmerett.


6. september 2007 12:32

Meningsmåling
Pensum
Hvor kjøper du skolebøkene dine?

Penelope Bokhandel
Akademika
ABC Fagbokhandel
Norli
Annen vanlig bokhandel
Nettbokhandel
Kopierer
Låner på biblioteket
Kjøper brukt
Annet

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler