Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Mange flere studenter bruker legerefusjon og helsefond

I løpet av de fire siste årene har antall mottakere av legerefusjonsordningen økt med 255 %. Innvilgede søknader til helsefond har økt med 78 % i samme periode.

Legerefusjon
I 2006 fikk 1.055 studenter støtte til utgifter til lege, mot 297 studenter i 2003. Utbetalingene til legerefusjon i 2003 var kr 195.932, mens i 2006 var utbetalingene på kr 830.271. Hver student fikk det siste året i gjennomsnitt utbetalt ca. kr 800.   

legerefusjon-og-helsefond.jpg

Helsefond
På samme måte har søknader til vår ordning med helsefond økt fra 394 innvilgede søknader i 2003 til 703 innvilgede søknader i 2006. Utbetalingene var på kr 447.183 i 2003 og kr 802.709 i 2006. Økningen har vært på 78%. I snitt fikk hver student utbetalt i overkant av kr 1.100 i fjor.

Utbetalte beløp per student holder seg på omtrent samme nivå for begge støtteordninger, det er antall studenter som benytter seg av disse tilbudene som har økt.

Gledelig utvikling
Dette er positivt, og vi tror at denne økningen skyldes at ordningene har blitt bedre kjent og at derfor flere benytter seg av dem, ikke at flere er syke. En av våre markedsundersøkelser i 2005 viste at disse tilbudene var de som var minst kjent blant våre studenter. Vi har derfor jobbet spesielt med å kommunisere ut dette tilbudet. Ordningen er fleksibel og bidrar til å støtte de studenter som har høye kostnader til behandlingsutgifter.

Vi håper at enda flere vil bruke ordningene i 2007.


16. mars 2007 07:51

Meningsmåling
Pensum
Hvor kjøper du skolebøkene dine?

Penelope Bokhandel
Akademika
ABC Fagbokhandel
Norli
Annen vanlig bokhandel
Nettbokhandel
Kopierer
Låner på biblioteket
Kjøper brukt
Annet

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler