Nyhetsbrev
Lyst til å holde deg oppdatert?
FÃ¥ tilsendt OAS nyhetsbrev
Høgskole:
E-post:

Marit Skjeggestad

Marit Skjeggestad

Marit Skjeggestad er for tiden vikar for Valborg Orset Stene som har fødselspermisjon.

Til vanlig er Marit Skjeggestad prest i Ris menighet som er en stor, folkerik og velstående menighet med høyt aktivitetsnivå og stor stab. De har opp mot 190 konfirmanter året, 220 dåp og hun forretter ved mange bryllup og begravelser i to populære kirker, Ris og Holmenkollen.

- I stillingen som studentprest vil jeg først og fremst være et medmenneske som har tid til å lytte, være tilstede, gi støtte til de som trenger det og kunne romme det vanskelige i livet forteller Marit Skjeggestad. Selv om jeg er prest i kirken, ønsker jeg å være tilgjengelig for alle som ønsker å samtale om livet, om mening og meningsløshet, om tvil, savn, skuffelser og håp. Jeg er åpen for å ta del i mange ulike livstolkninger og kunne dele og lære av andres livsfortellinger. Jeg er opptatt av at vi som samfunn og fellesskap skal sette menneskets verdighet i sentrum for våre beslutninger og valg. Samtaler om religioners og livssyns mange og ulike roller i våre liv og et bevisst blikk på bredden av trosuttrykk i vårt samfunn er av det gode, uansett. Jeg tror at toleranse, synliggjøring, respekt og innsikt er viktige stikkord i høyskolens profil og jeg vil gjerne være med i dette prosjektet, i det lille og i det store samtalerommet sier Marit Skjeggestad.

Hun nevner også to arrangementer som hun syns er flotte samlingsstunder:

Slottskapellet: Vi feirer gudstjenester i Slottskapellet hver søndag kl. 11.00 med tur på kafé og gjerne utstillinger etterpå. Vi ønsker flere folk med oss på dette og inviterer mange flere til å bli med!

Jakobmesse: Søndag kveld kl 22.00 er det messe sammen med folk fra Kirkelig kulturverksted i kulturkirken Jacob. Dette er for mange studenter en fin avslutning på helgen og inngang til en ny uke.

Kontakt:
Studentprest Marit Skjeggestad, Studentservicesenteret,
Pilestredet 46 ved heisen, tlf 22 45 20 94.
e-post: studentpresten@hio.no


30. januar 2007 13:03

Meningsmåling
Pensum
Hvor kjøper du skolebøkene dine?

Penelope Bokhandel
Akademika
ABC Fagbokhandel
Norli
Annen vanlig bokhandel
Nettbokhandel
Kopierer
Låner på biblioteket
Kjøper brukt
Annet

(Se resultatene)

Tilknyttede høgskoler